Ngạn ngữ võ thuật

太极拳 - Taijiquan

Ngạn ngữ võ thuật

Gửi bàigửi bởi Quan » Thứ 4 15/02/12 13:30

Ngạn ngữ võ thuật
Nguồn: internet
Sưu tầm và biên dịch: Nguyễn Hoàng Quân

1- Nam quyền Bắc thối (thoái, chân), Đông thương Tây côn:
Các môn võ thuật lưu hành ở lưu vực sông Trường giang và khu đất phía Nam có đặc điểm là thủ pháp phong phú, thung bộ ổn định, thế quyền mạnh mẽ, lại thường phát thanh, thổ khí phối hợp hỗ trợ phát kình, yêu cầu đất nhỏ, có câu "Quyền đả ngọa ngưu chi địa". Trong khi đó, các môn võ thuật lưu hành ở lưu vực sông Hoàng hà và khu vục phía bắc lại sở trường về thối pháp, thế thức lớn, tiết tấu nhanh, chạy nhảy nhiều. Quyền thuật Bắc phái yêu cầu đất rộng, có câu "Quyền đả tứ phương". Võ thuật Nam Bắc đều có các đặc điểm rõ ràng, đẹp đẽ.
Nguyễn Hoàng Quân
taijiquanclub@gmai.com
01287050579
Quan
Super Administrator
Super Administrator
 
Bài viết: 1148
Ngày tham gia: Chủ nhật 21/12/03 14:57

Re: Ngạn ngữ võ thuật

Gửi bàigửi bởi Quan » Thứ 4 15/02/12 21:57

2- Thương vi bách binh chi vương, hựu vi bách binh chi tặc:
Câu này nói về sự lợi hại của của thương. Thương là loại binh khí được gọi là vua, cũng được coi là giặc, do trong chiến trận nó có uy lực rất mạnh, tốc độ tấn công và phòng thủ đều nhanh, giàu tính biến hóa, làm cho đối phương muốn phòng thủ cũng không được.
Nguyễn Hoàng Quân
taijiquanclub@gmai.com
01287050579
Quan
Super Administrator
Super Administrator
 
Bài viết: 1148
Ngày tham gia: Chủ nhật 21/12/03 14:57

Re: Ngạn ngữ võ thuật

Gửi bàigửi bởi Quan » Thứ 5 16/02/12 8:16

3- Đao vi bách binh chi suất
Đao là loại binh khí xuất hiện sớm nhất ở nước ta (TQ). Đại đao có thể mã chiến, yêu đao có thể bộ chiến, phác đao, song thủ đái đao có thể mã bộ chiến, linh hoạt hơn thương nhiều. Đao pháp có phách, khảm, lan, trát, mạt, so với thương pháp thì giản đơn, dễ học. Do đó trong lịch sử, tướng sỹ sử dụng đao nhiều. Quan Vũ thiện dụng 82 cân Thanh long đao.
Nguyễn Hoàng Quân
taijiquanclub@gmai.com
01287050579
Quan
Super Administrator
Super Administrator
 
Bài viết: 1148
Ngày tham gia: Chủ nhật 21/12/03 14:57

Re: Ngạn ngữ võ thuật

Gửi bàigửi bởi Quan » Thứ 5 16/02/12 10:32

4- Kiếm vi bách binh chi tú
Kiếm là loại binh khí xuất hiện rất sớm ở nước ta (TQ). Trải qua các cuộc chiến tranh liên miên, kiếm dần dần bị các loại binh khí khac thay thế. Về sau, kiếm thuật hình thành hai loại phong cách. Một loại là trường tuệ kiếm, gọi là văn kiếm, luyện thành kiếm tẩu long xà, tiêu sái phiêu dật, đẹp không tả xiết. Một loại đoản kiếm, gọi là vũ kiếm, là loại kiếm thực dụng, chiêu pháp đa biến, động tác dũng mãnh. Bất luận là trường tuệ kiếm hay đoản tuệ kiếm, đều không hung mãnh như đao pháp, mà phong cách nho nhã, đặc biệt là kiếm với cầm, kì, thư trở thành tứ bảo của văn nhân, được gọi là "Bách binh chi tú", thật không hổ danh.
Nguyễn Hoàng Quân
taijiquanclub@gmai.com
01287050579
Quan
Super Administrator
Super Administrator
 
Bài viết: 1148
Ngày tham gia: Chủ nhật 21/12/03 14:57

Re: Ngạn ngữ võ thuật

Gửi bàigửi bởi Quan » Thứ 6 17/02/12 12:07

5- Côn vi bách binh chi thủ
Côn là loại binh khí tối nguyên thủy. Một người không biết võ thuật, khi cần thiết cũng có thể dùng côn để tự vệ phòng thân. Côn là loại binh khí phổ biến nhất, do đó gọi là vi bách binh chi thủ - là đầu của trăm loại binh khí. Tướng đời Minh Du Đại Du tác giả “Kiếm kinh”, trình bày “Thiểu lâm côn pháp xiển tông”, là nghiên cứu côn pháp kinh điển.
Nguyễn Hoàng Quân
taijiquanclub@gmai.com
01287050579
Quan
Super Administrator
Super Administrator
 
Bài viết: 1148
Ngày tham gia: Chủ nhật 21/12/03 14:57

Re: Ngạn ngữ võ thuật

Gửi bàigửi bởi Quan » Thứ 6 17/02/12 16:31

1.
1. Nam quyền Bắc thối, Đông thương Tây côn
2. Thương vi bách binh chi vương, hựu vi bách binh chi tặc
3. Đao vi bách binh chi soái
4. Kiếm vi bách binh chi tú
5. Côn vi bách binh chi thủ
6. Nguyệt côn, niên đao, nhất bối tử thương, bảo kiếm tùy thân tàng: dã tác niên đao, nguyệt côn, cửu luyện đích thương
7. Thương trát nhất điều tuyến, côn đả nhất đại phiến; tác túng thương hoành côn.
8. Đả nhân thiên vạn, bất như nhất trát
9. Thương phạ diêu đầu côn phạ điểm
10. Thương như du long, côn tự toàn phong: hoặc tác thương như du long trát nhất điểm, côn tự phong ma đả nhất phiến.
11. Đan đao khán thủ, song đao khán tẩu, đại đao khán khẩu
12. Kiếm tẩu thanh, đao tẩu hắc
13. Kiếm thị quân tử bội, đao thị hiệp đạo sử
14. Bách nhật tụ tiễn thiên nhật phiêu
15. Tiên vũ nhất đổ tường, quyền đả nhất phiến tinh
16. Chuy sóc chi dũng bất khả địch
17. Cổ nhân chế nghệ, tất lập nhất ý
18. Bả thế, bả thế, toàn bằng giá thức
19. Vũ thuật giảng bát pháp, quyền cước yếu thích đả
20. Nội ngoại hợp nhất, hình thần kiêm bị
21. Nội luyện nhất khẩu khí, ngoại luyện cân cốt bì
22. Thủ tự lưu tinh nhãn tự điện, thân tự du long thối tự tiễn
23. Hoa quyền tú thối, hảo khán vô dụng
24. Bất năng nhân từ hại kì ý, bất năng nhân danh kị kì quyền
25. Giá tử thiên thiên bàn, công phu nhật nhật tăng
26. Biến phóng sư hòa hữu, sở cầu thị chân truyện
27. Nội luyện tinh khí thần, ngoại luyện thủ nhãn thân
28. Nội lục hợp, ngoại lục hợp, nội ngoại tương hợp ích xử đa
29. Luyện kính bất luyện lực, kính lực đả chuyết lực
30. Quyền giảng tam thuật, kĩ, y, nghệ thuật
31. Đả quyền bất lưu thối, tất thị mạo thất quỷ
32. Luyện vũ bất hoạt yêu, chung cứu nghệ bất cao
33. Sĩ thối khinh, lạc địa tùng, thích khởi thối lai nhất trận phong
34. Luyện quyền vô thung bộ, phòng ốc vô lập trụ
35. Luyện công tiên luyện thung, đại đỉnh tăng lực lượng: đại đỉnh chỉ đảo lập. Nã đại đỉnh, khả sử kiên khoan, thân khinh, yêu nhận, tí lực cường. Đại đỉnh thị các chủng phiên cổn phác điệt động tác đích cơ bổn công. Nã đại đỉnh thị yếu"Háo công", đảo thân nhi lập, việt cửu việt hảo.
36. Vị học công phu, tiên học điệt đả
37. Quyền đả thiên biến, thân pháp tự hiện
38. Độc thư yếu giảng, chủng địa yếu 耪, luyện quyền yếu tưởng
39. Đả quyền bất luyện công, đáo lão nhất trường không
40. Bất phạ thiên chiêu hội, tựu phạ nhất chiêu tinh
41. Luyện quyền thiên chiêu, nhất thục vi tiên. Luyện thế đa niên, nhất khoái vi chủ
42. Đả quyền dung dịch tẩu bộ nan
43. Bộ bất hoạt tắc quyền loạn, bộ bất khoái tắc quyền mạn
44. Tiên khán nhất bộ tẩu, hậu khán nhất xuất thủ
45. Nhất bộ luyện thác bách bộ oai
46. Động tắc pháp, tĩnh tắc hình
47. Đả pháp các gia các bất đồng, tĩnh như xử nữ miết như hồng
48. Hành lễ văn tĩnh như xử nữ, khai quyền nhất động như thoát thỏ. Thiểm triển mẫn tiệp nhược hùng ưng, tiến kích tấn mãnh tượng lão hổ
49. Hành gia nhất lạc nhãn, tiện tri thâm hòa thiển. Hành gia nhất xuất thủ, tiện tri hữu một hữu
50. Văn hữu thái cực an thiên hạ, vũ hữu bát cực định kiền khôn
51. Ổn như thái sơn, tĩnh như xử nữ
52. Tâm loạn tắc ý loạn, ý loạn tắc quyền loạn
53. Lực như thiên cân áp đính, kính tự lợi tiễn xuyên cách
54. Nhất lực hàng thập hội, nhất lực áp thập kĩ:
55. Tử lực bất túc quý, hoạt kính tối vi cao. Lực bất đả quyền
56. Man quyền đả tử lão sư phó:
57. Nhất xảo phá thiên cân. Tứ lưỡng bát thiên cân
58. Vận động tại thân, dụng ý tại tâm
59. Đả quyền yếu trường, phát kính yếu đoản
60. Động như đào, tĩnh như nhạc, khởi như viên, lạc như thước, lập như kê, trạm như tùng, chuyển như luân, chiết như cung, khinh như hiệp, trọng như thiết, hoãn như ưng, khoái như phong
61. Đầu đính thanh thiên, cước trảo địa; hoài bão anh nhân, thủ thác tai
62. Tiền thủ tề mi tam tiêm đối, tị tiêm thủ tiêm dữ túc tiêm
63. Hình mĩ cảm mục, ý mĩ cảm tâm:
64. Ý phát thần truyện, tâm động hình tùy
65. Căn vu cước, phát vu thối, chủ tể vu yêu
66. Luyện vũ tiên cầu thối lực
67. Thủ thị lưỡng phiến môn, toàn bằng thối thích nhân
68. Thủ khứ thối bất động, đả nhân bất năng thắng. Cước thích thủ bất xuất, đả nhân tất phụ thâu
69. Hữu quyền vô thối nan thủ thắng, hữu thối vô quyền nan chiêm tiên. Thân tâm nhất động cước thủ tùy, thủ cước tề đáo phương vi toàn.
70. Quyền đả tam phân bất dịch, cước thích thất phân bất nan.
71. Thất phân khán cước, tam phân khán thủ
72. Đạn thối tứ chích thủ, thần quỷ kiến liễu đô phát sầu
73. Nhất kiến thí cổ điệu, tiện thị trạc cước đáo
74. Quyền kĩ dĩ nhãn vi tôn, nhãn vi tâm chi miêu
75. Mâu tử luyện đắc minh, đả nhân chiêm thượng phong:
76. Quyền đáo nhãn đáo, nhãn đáo quyền đáo, quyền nhãn tề đáo, chiêu chiêu hữu hiệu
77. Nhãn quan lục lộ, nhĩ thính bát phương
78. Liêu địch tại tâm, sát ky tại mục
79. Dĩ tĩnh đãi động, hậu phát chế nhân
80. Chủ động thưởng công, tiên phát chế nhân. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương
81. Xuất kì bất ý công bất bị, tiên phát chế nhân bất dung hoàn, động thủ do như ưng tróc thỏ, niêm y phát kính cấp tự đạn
82. Bỉ bất động, ngã bất động; bỉ vi động, ngã tiên đáo; hậu nhân phát, tiên nhân quyền
83. Hậu phát tiên chí, hậu phát tam chí, hậu phát hậu chí
84. Tiên nhân phát, hậu nhân chí
85. Bỉ tĩnh ngã loạn, bỉ loạn ngã tĩnh. Tĩnh trung dụng loạn, loạn trung dụng tĩnh
86. Quyền đả tam tiết bất kiến hình, kiến liễu hình ảnh bất vi năng
87. Năng tại nhất tư tiến, mạc tại nhất tư tồn
88. Hữu ý mạc đái hình, đái hình tất bất doanh
89. Trửu bất li lặc, thủ bất li tâm, khởi như cương tỏa, lạc như câu can
90. Mại bộ như hành lê, lạc cước như sinh căn
91. Chuyển thân hồi đả, kì ky tại đầu
92. Binh quý thần biến, thế thế tương liên
93. Đả nhân như tẩu lộ, khán nhân như hao thảo
94. Hữu nhân tự vô nhân, vô nhân tự hữu nhân.
95. Thần dĩ tri lai, trí dĩ tàng vãng. Nhân bất tri ngã, ngã độc tri nhân
96. Quyền vô quyền, ý vô ý, vô quyền vô ý thị chân ý
97. Quyền đả tam bất tri
98. Bất chiêu bất giá, chích thị nhất hạ. Phạm liễu chiêu giá, thập hạ bát hạ
99. Nhĩ đả nhĩ đích, ngã đả ngã đích, đả đích doanh tựu đả, đả bất doanh tựu tẩu
100. Thượng bộ lục hợp thủ, đả bất doanh tựu tẩu. Thượng thủ ngũ hoa pháo, đả bất trứ tựu bào
101. Hư tắc thật chi, thật tắc hư chi, hư thật hỗ dụng, cương nhu tương tế: giao thủ quá chiêu, bất năng thật tâm nhãn.
102. Nhu trung hữu cương công bất phá, cương trung hữu nhu lực vô biên
103. Dĩ đoản bức trường, dĩ thiểm vi tiến, dĩ hoạt vi chủ, dĩ tốc trì mạn
104. Quyền quý thần tốc, kính phát nghi xúc
105. "Công" tự đương đầu, "Yểm" tự vi tiên
106. Ý đáo khí đáo lực đáo
107. Phát vu căn, thuận vu trung, đạt vu sao
108. Dĩ giả loạn chân, dụ địch thâm nhập
109. Nhất thốn trường, nhất thốn cường. Nhất thốn đoản, nhất thốn hiểm
110. Thế đoạn kính bất đoạn, kính đoạn ý bất đoạn. Hình đoạn ý liên, thế đoạn khí liên
111. Tiền phủ hậu ngưỡng, kì thế bất kính. Tả trắc hữu y, giai thân chi bệnh
112. Thân như nô cung, quyền như tiễn
113. Xạ nhân tiên xạ mã
114. Tụ khí thành lực, dĩ khí thôi lực, thổ khí phát lực
115. Hàm nhi bất lộ, thần thái thư triển
116. Tự thủ phi thủ, vật vong vật trợ, nhược tồn nhược vong
117. Miêu thoán, cẩu thiểm, xà ưng nhãn
118. Học quyền dung dịch cải quyền nan
119. Đả quyền bất phạ, phạ quyền bất đả. Quyền lai thiểm tị, quyền khứ truy tung
120. Đối phương đả lai thân như cầu, ninh tẩu chuyển thân mạc đình lưu, tiến như bàn xà hấp thực tẩu, cương nhu tương tế trứ ý cầu
121. Thối thị giả thối, chân thối thị bại. Bộ bộ hướng tiền, thiên hạ vô địch
122. Xuất thủ đại đa đối thượng thân, thủ túc đáo thì phương vi chân. Nhất thế tam thủ tài xưng diệu, thủ trửu tất thối quỷ thần kinh
123. Viễn tắc thủ túc thượng trung hạ, cận tắc kiên trửu bối khố tất
124. Viễn tắc quyền đả cước thích, cận tắc cầm nã bão tựu suất
125. Viễn dụng thủ, cận dụng trửu. Ninh hoán thập thủ, bất hoán nhất trửu
126. Tam quyền nan đáng nhất chưởng, tam chưởng nan đáng nhất trửu, tam trửu nan đáng nhất tiêm, tam tiêm nan đáng nhất chỉ
127. Cửu luyện tự hóa, thục năng sinh thần
128. Thao luyện bất án thể trung dụng, hưu đáo chung kì nghệ nan tinh
129. Yếu tưởng tán thủ hội, hoàn đắc nhị nhân uy
130. Tiên dĩ tâm sử thân, hậu nãi thân tòng tâm
131. Năng động năng tĩnh, quyền đạo chi thánh. Động nhi bất tĩnh, quyền đạo chi bệnh
132. Đả trung ngụ điệt, điệt trung ngụ đả
133. Thủ tòng cước biên khởi, trắc thân bộ khinh di, tàng thế vi loan tất
134. Cước đáo thủ câu, quyền lai tí cách
135. Quyền đả bất không hồi, không hồi bất vi năng
136. Ngộ địch do như hỏa thiêu thân, ngạnh đả ngạnh tiến vô già lan
137. Cước đạp trung môn khứ đoạt vị, tựu thị thần tiên dã nan phòng
138. Hữu lực đương đầu thượng, vô lực thải lưỡng bàng
139. Đả nhân bất lộ tương, đả nhân bất kiến thủ
140. Thuận nhân chi thế, tựu nhân chi lực. Bỉ lai ngô tựu, bỉ khứ ngô tùy
141. Bỉ tà ngã chính, bỉ chính ngã tà. Dĩ tĩnh chế động, hậu phát chế nhân
142. Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng
143. Quyền phạ thiểu tráng, côn phạ lão luyện
144. Nhất đả lực, nhị đả xảo, tam đả phân thốn, tứ đả nhãn hoạt thủ khoái
145. Thủ khởi như tiễn lạc như phong, truy phong cản nguyệt mạc phóng tùng
146. Nhất ngoan nhị độc tam yếu mệnh, kiến không tựu đả mạc lưu tình, dung tình bất động thủ, động thủ bất lưu tình
147. Ngoan đả thiện, khoái đả mạn, trường đả đoản, ngạnh đả nhuyễn
148. Quá thủ phóng đối mạc sơ hốt, nhất đảm nhị lực tam công phu
149. Bát đả bát bất đả, quá thủ yếu đắc pháp, đối địch mạc dung tình, hội hữu mạc khinh phát
150. Học hội thập tự chiến, thiên hạ anh hùng đả nhất bán, xan ổn như bàn thạch, căn nhân địch nan tồi
151. Tâm thị chủ suất, nhãn vi tiên phong, hoạt bộ tố chiến mã, cước thủ thị đao binh
152. Nhãn yếu minh, tâm yếu độc, chích yếu bình thì luyện đắc thục
153. Kĩ pháp bất thục, chiến bất năng thắng
154. Thủ mẫn bộ khoái, phóng trường kích viễn
155. Tại kính bất tại lực, tại xảo bất tại dũng
156. Am thục bách gia, bác thải chúng trường
157. Tam niên bả thế đả bất quá đương niên giao, hảo bả thế đả bất quá lại"Hí tử"
158. Phản cân thiên cốt, nã pháp đoạt nhân
159. Thiên thiểm đằng nại nhược địch cường
160. Cước bộ thắng nhân kiên, trụy, quỵ
161. Quyền pháp tại thục bất tại đa
162. Thượng đức bất thượng lực, trọng thủ bất trọng công
163. Thượng đả dương, hạ đả âm, lưỡng biên đả lặc, trung đả tâm
164. Vũ đức thiên
165. Vị tằng học nghệ tiên học lễ, vị tằng tập vũ tiên tập đức
166. Vũ đức bỉ sơn trọng, danh lợi thảo giới khinh
167. Quyền dĩ đức lập, vô đức vô quyền
168. Tâm chính tắc quyền chính, tâm tà tắc quyền tà
169. Quyền thiện như hạ, lực ái bất nhị, chủ thủ tòng công, giới trừ sát niệm
170. Lí tự bất đa trọng, vạn nhân đam bất động, vũ phu bất giảng lí, nghệ cao nan phục chúng
171. Tập vũ giả đương lập chí, nhân vô chí sự bất thành
172. Tam quân khả dĩ đoạt suất, thất phu bất khả dĩ đoạt chí
173. Vũ nhân tương kính tương khuynh
174. Thủ túc nguyên vô dị thái, quyền thuật khả tất phân môn, thiểu lâm vũ đương chung quy vu quyền, nội gia ngoại gia tổng thị nhất gia
175. Đồng thị giang hồ khách, bất thức dã tương thân
176. Hành biến thiên hạ lộ, bả thế thị nhất gia
177. Đả đắc khoan bất như giao đắc khoan
178. Tiểu tâm thiên hạ khứ đắc, mãng chàng thốn bộ nan hành
179. Cường trung tự hữu cường trung thủ, mạc tại nhân tiền tự khoa khẩu
180. Chân nhân bất lộ tương, lộ tương bất chân nhân
181. Thập cá bả cửu cá xuy, thặng hạ nhất cá hoàn hồ lặc
182. Kinh bất khởi phong xuy vũ đả, toán bất đắc anh hùng hảo hán
183. Hỏa đại một thấp sài, công đáo sự bất nan
184. Hảo hán tố sự tố đáo đầu, hảo mã đăng trình bào tiền đầu
185. Nhất cá li ba tam cá thung, nhất cá hảo hán tam cá bang
186. Kiêu hoa yếu kiêu căn, giáo quyền yếu giáo nhân
187. Ngộ nhân tử đệ giả, tất bị đệ tử ngộ
188. Đồ đệ kĩ nghệ cao, mạc vong sư phụ lao
189. Tôn sư yếu tượng trường lưu thủy, ái đồ yếu tượng điểu bộ sồ
190. Thị nghệ sính khu, tội bất dung tru
191. Tập vũ thiên điều giới, tối giới tật đố tâm
192. Phiêu đổ khán tự cá nhân sự, điếm ô vũ lâm nhân phẩm đê
193. Quyền ngạnh thiệt đầu nhuyễn, thiệt nhuyễn dã thương nhân
194. Tiễn trọng vu nghệ, gian thương tập khí học nghệ thiên
195. Công phu giả, công phu dã
196. Dục học kinh nhân nghệ, tu hạ khổ công phu, thâm công xuất xảo tượng, khổ luyện xuất chân công
197. Khúc bất li khẩu, quyền bất li thủ
198. Đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, đông thiên tăng lực, hạ thiên tăng khí
199. Trường thượng nhất phân chung, trường hạ bách nhật công
200. Nhất nhật luyện nhất nhật công, nhất nhật bất luyện thập nhật tùng, cửu luyện vi công, các hạ hi tùng
201. Nhất nhật bất luyện tự dĩ tri đạo, lưỡng nhật bất luyện hành gia tri đạo, tam nhật bất luyện lợi ba tri đạo
202. Băng đống tam xích phi nhất nhật chi hàn, thằng cứ mộc đoạn, thủy tích thạch xuyên
203. Nhược yếu công phu hảo, nhất niên tam bách lục thập tảo
204. Cổ việt xao việt hưởng, quyền việt luyện việt tinh
205. Tiến công như đồng xuân tàm thổ ti, thối công như đồng lưu thủy tức thệ, học quyền tam niên, đâu quyền tam thiên
206. Hữu công phu đích tượng bát lạp, cước thường thích đả
207. Xá bổn cầu mạt hạt hồ nháo, tuần tự tiệm tiến tối vi cao
208. Chính giai vị tinh, hưu yếu sậu học thảo thư; quyền lộ một thục, hưu tưởng tấn tốc thần hóa
209. Tích thổ thành sơn, tích thủy thành uyên, tích nghệ thành tài, khổ luyện thành công
210. Thiểu niên tập vũ chính đương thì
211. Lão niên tập vũ vị vi trì
212. Hoạt đáo lão, học đáo lão, hoàn hữu tam phân một học hảo
213. Danh sư xuất cao đồ, minh sư xuất cao đồ
214. Học vô lão thiểu, đạt giả vi sư
215. Tỉnh đào tam biến cật hảo thủy, nhân tòng tam sư vũ nghệ cao, bất kinh nhất, bất trường nhất
216. Sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành kháo cá nhân, giáo nghệ tại sư, học nghệ tại đồ
217. Sư phụ bất quá lĩnh lộ nhân, xảo diệu toàn tại tự dụng tâm, nhập môn dẫn lộ tu khẩu thụ, công phu vô tức pháp tự tu
218. Giáo bất nghiêm, quyền tất oai; học bất chuyên, quyền tất lạm
219. Hà thâm tĩnh vô thanh, nghệ cao bất áp thân
220. Nghệ cao nhân đảm đại, đảm đại nghệ canh cao
221. Bình thì luyện, cấp thì dụng; bình thì tùng, cấp thì không
222. Cửu luyện vi thục, cửu thục vi xảo, thục năng sinh xảo, xảo năng sinh tinh
223. Thiên quyền quy nhất lộ, nhất lộ thông, bách lộ thông
224. Sơ học tam niên, thiên hạ khứ đắc; tái học tam niên, thốn bộ nan hành
225. Bán tam giao, phương tri thiên ngoại hữu thiên; điệt thiên điệt, tài hiểu nhân hậu hữu nhân
226. Học đáo tri tu xử, phương tri nghệ bất cao
227. Tự ngã giả sinh, tượng ngã giả tử
228. Pháp hữu vạn đoan, lí tồn vu nhất
229. Thiên học bất như nhất khán, thiên khán bất như nhất luyện
230. Thủ bách gia chi trường, bổ tự gia chi đoản
231. Bổn điểu tiên phi tảo xuất lâm, bổn nhân cần luyện vũ tinh, cần năng bổ chuyết thị lương huấn, nhất phân tân khổ nhất phân tài
232. Nhược yếu tinh, thính nhất thính, trạm thị viễn, vọng đắc tinh
233. Yếu tưởng đăng bất diệt, nhu yếu thường thiêm du
234. Nhân quý hữu chí, học quý hữu hằng
235. Dụng hỏa bất tập tương tự phần, học kĩ bất hối tương tự sát
236. Thủ pháp vu thượng, đắc chi hồ trung
237. Văn nhân bất vũ, vũ nhân bất văn, năng văn năng vũ thị toàn tài, chích vũ bất văn thị mãng hán

Dưỡng sinh thiên
238. Thường thường luyện vũ thuật, bất dụng thượng dược phô
239. Đao việt ma việt lượng, thể việt việt tráng
240. Đả quyền tráng cân cốt, thích thối hoạt tứ chi
241. Thiên thiên tẩu thái cực, trì bệnh tử phòng thân, tam cực bách lợi vô nhất hại
242. Thiểu thì luyện đắc nhất thân kính, lão lai kiện tráng thiểu sinh bệnh
243. Thủ vũ túc đạo, cửu thập bất lão, thủ nhàn cước lại, thập cửu nhập bản
244. Nhân lão tiên do thối thượng kiến, bộ lí duy gian thủ trượng thiêm
245. Mỗi thiên bách bộ quân tu kí, yêu thối chuyển động thọ duyên niên
246. Phạn hậu bách bộ, hoạt đáo cửu thập cửu
247. Tẩu vi bách quyền chi trường
248. Dược bổ bất như thực bổ, kháo bổ bất như luyện vũ
249. Tảo cật hảo, ngọ cật cú, vãn cật thiểu
250. Triêu luyện dần, cửu luyện dậu
251. Lao tâm giả, bất khả bất lao thủ túc
252. Kiên trì luyện công, bách bệnh bất sinh, trung đồ hiết công, bách bệnh tùng sinh
253. Quyền hậu bách bộ, tinh thần sảng thước 263 quyền hậu mãn thân hãn, tị phong như tị tiễn
254. Tọa như chung, lập như tùng, hành như phong, ngọa như cung
255. Toan đa luyện, thống thiểu luyện, ma bất luyện
256. Kim tân ngọc dịch mạc khinh phao
Nguyễn Hoàng Quân
taijiquanclub@gmai.com
01287050579
Quan
Super Administrator
Super Administrator
 
Bài viết: 1148
Ngày tham gia: Chủ nhật 21/12/03 14:57


Quay về Thái Cực Quyền

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron