Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tôn Lộc Đường với Tôn thị Thái cực quyền

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 15/07/16 13:16
gửi bởi Quan
Tôn Lộc Đường với Tôn thị Thái cực quyền - Vương Hi Khuê
... Thanh mạt Dân sơ, nhất đại vũ lâm tông sư - Tôn Lộc Đường tiên sinh, được vũ lâm nhân sĩ kính ngưỡng. Tôn lão tiên sinh, danh Phúc Toàn, tự Lộc Đường, vãn hiệu Hàm Trai, Hà bắc Toàn huyện nhân, sinh 1860, mất 1933, hưởng thọ 73 tuổi. Tôn lão tiên sinh tự ấu yêu thích vũ thuật, thuở nhỏ bái Hình ý danh gia Lí Khôi Viên (tự Điện Anh) tiên sinh vi sư, học tập Hình ý quyền. Sau theo thầy của Khôi Viên là Quách Vân Thâm, tự Dục Sinh (bất đảo ông - lật đật) tiếp tục bồi dưỡng Hình ý quyền 8 năm. Tiếp theo theo Trình Đình Hoa (nhãn tình Trình), học Bát quái quyền hơn 2 năm, tuyệt thụ kì thuật, thâm đắc Hình ý quyền Bát quái quyền chân truyền. Tôn lão tiên sinh kinh qua mấy chục năm nghiên cứu, công phu thâm hậu, nam bắc nghe danh, được gọi là "Tái hoạt hầu tử".
Dân quốc sơ kì, Tôn lão tiên sinh hơn 50 tuổi. Đương thời, Quảng Bình Vĩnh niên nhân, Hác Vi Chân, đến Bắc bình, thăm gặp thân hữu. Do mới tới Bắc bình, bằng hữu rất ít, không lâu bị lị tật, không người chăm sóc. Chính khi Hác sư nằm giường bệnh, Tôn lão tiên sinh qua người giới thiệu biết tới Hác sư, lấy lễ tiếp đón về nhà, hằng ngày chăm sóc, thuốc men cho Hác sư. Hác sư khỏi bệnh, phi thường cảm kích Tôn lão tiên sinh, kính trọng nhân cách, nên nói với Tôn lão tiên sinh: "Chúng ta hai người vốn không chí giao, tình cờ gặp gỡ, ông đối đã như vậy, thật tôi không biết báo đáp thế nào." Tôn lão tiên sinh đáp: "Việc này tiên sinh không cần để tâm, tục thoại thuyết, tứ hải đều là bằng hữu vậy. Huống chi đồng đạo!" Hác sư nói: "Tôi thật tâm lĩnh, muốn đem bình sinh sở học quyền thuật (chỉ Vũ thị Thái cực quyền) truyền cho ông, không biết ý ông thế nào?" Tôn lão tiên sinh nói: "Thật cầu mà không được." Sau, người dạy hết tâm huyết, người học khổ tâm nghiên cứu, thâm đắc chân đế. Tôn lão tiên sinh chuyên tâm trí chí mấy chục năm, phản phục tham thảo thể nghiệm, đem Hình ý quyền, Bát quái quyền, Thái cực quyền tinh tủy tam gia, dung hội quán thông, độc sang tự thành nhất gia Tôn thị Thái cực quyền.
Tôn thị Thái cực quyền có giá trị thực dụng nhất định, nó không chỉ vận dụng thiểm triển đằng na trong Bát quái quyền, thủ động tất tiên thân động, thân động tất tiên eo động, sử eo đái động mọi thứ; mà còn lợi dụng khởi, toản, lạc, phiên của Hình ý, khởi hoành bất kiến hoành, khởi lạc bất kiến lạc, xuất thủ bất lộ hình, bổn năng nhất xúc tức phát, cùng với triêm, liên, niêm, tùy trong Thái cực quyền, khả dĩ khinh chế động, dĩ thật phá hư. Dung hợp tam quyền Bát quái, Thái cực thành nhất thể tịnh dụng, đó chính là đặc điểm của Tôn thị Thái cực quyền.
So sánh Tôn thị Thái cực quyền với Trần, Dương, Vũ, Ngô thị Thái cực quyền, khác nhau rất lớn. Tôn thị Thái cực quyền do Trần gia câu Trần thị tiểu giá Thái cực quyền diễn biến mà thành, Vũ Vũ Tương sơ học với Dương Lộ Thiền (Dương vô địch), Dương theo Trần Trường Hưng học quyền nhiều năm, Dương Lộ Thiền hồi hương truyền thụ cho Vũ Vũ Tương, sau Vũ thị lại the Trần Thanh Bình học được Trần thị tiểu giá, dung hóa mà tự thành Vũ thị Thái cực quyền. Mà Hác Vi Chân học với Lí Diệc Dư, Lí thị học từ Vũ Vũ Tương. Tôn Lộc Đường học Hác Vi Chân, Tôn Lộc Đường tu cải Thái cực quyền, đồng thời thấm tân ý của Hình ý và Bát quái, nên có chỗ độc đáo mà thành tự thành nhất gia.
Tôn lão tiên sinh tự ấu thiên tư thông minh, văn học siêu quần, vũ nghệ tinh xảo, nổi tiếng. Kinh qua 50 năm tu luyện nghiên cứu và tham tác, đem Hình ý, Bát quái, Thái cực quyền hối tập nhất thân, lại loại bỏ thành kiến môn hộ viết sách lưu ảnh chi tiết mỗi chiêu mỗi thức Tôn gia quyền, thành sách "Thái cực quyền học". Ngoài ra Tôn lão tiên sinh còn viết "Hình ý quyền học", "Bát quái quyền học", "Bát quái kiếm học", "Quyền ý thuật chân"...