Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Lớp tập chiều thứ 3, 5, 7 từ 18h - 19h45 tại sân Hoàng thành

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 25/02/12 15:07
gửi bởi Quan
Từ tháng 3 năm 2012 Võ đường Thái cực nội gia quyền mở lớp Thái cực quyền tại sân Hoàng thành, phố Hoàng Diệu; thời gian: các buổi chiều thứ 3, 5, 7 từ 18h - 19h45.

Re: Lớp tập chiều thứ 3, 5, 7 từ 18h - 19h45 tại sân Hoàng t

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 27/02/12 17:17
gửi bởi GRAPH
GRAPH sẽ tới Hoàng Thành. Nơi nổi tiếng "Địa linh nhân kiệt" với hi vọng học hành tấn tới luyện một biết một.
Hẹn gặp các bạn chiểu 3, 5, 7.

Re: Lớp tập chiều thứ 3, 5, 7 từ 18h - 19h45 tại sân Hoàng t

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 28/02/12 16:43
gửi bởi GRAPH
Hình ảnh
Hình ảnh này G chụp cách đây vài tháng.

Re: Lớp tập chiều thứ 3, 5, 7 từ 18h - 19h45 tại sân Hoàng t

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 29/02/12 16:30
gửi bởi apollo
thích thật, mọi người lại được học đúng ở chỗ địa linh thế này.