Bạn đang xem trang 6 / 6 trang

Re: CHƯƠNG TRÌNH DÃ NGOẠI CHÀO HÈ 2012 - THUNG NAI

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 31/05/12 16:46
gửi bởi nguyenphubinh
Làm gì có cái gì nhừ rồi mà còn cứng đâu... Khoai mà nhừ thì ăn sao được
Đằng này lại còn sẽ nhừ...tức là Khoai bị ninh tương đối lâu..Nhựa khoai chắc là ra hết rồi...Dành cho đối tượng "móm"
:))