Bát quái chưởng

八卦掌 - Bāguàzhăng

Bát quái chưởng

Gửi bàigửi bởi thanhems » Thứ 4 11/02/04 16:26

Bát quái chưởng
Bát quái Chưởng là một trong các loại quyền thuật lấy các chiêu thuật công, phòng và phương pháp dẫn đạo dung hợp với cách bước chuẩn theo đường tròn. Vốn có tên cũ là "chưởng xoay" ("chuyển chưởng") về sau gọi là "Bát Quái chưởng" còn được gọi là "Bát quái chuyển chưởng" (chưởng xoay bát quái), "du thân Bát quái chưởng" (Bát quái chưởng đưa mình), "nhu thân Bát quái chưởng" (Bát quái chưởng mềm thân), "Âm dương bát quái chưởng" (Bát quái chưởng âm dương) và "Bát quái liên hoàn chưởng"(chưởng liên hoàn bát quái). Những người dạy tập đời sau phần lớn lấy được vòng tròn trong xoay chưởng giống đường nối liền tám phương vị trong bát quái. Kỳ thực phép Bát quái chưởng bước chú trọng ngang dọc cắt nhau, theo bước theo biến (tùy bước tùy biến), phép đánh của Bát quái chưởng chú trọng gặp thời cơ thì ứng biến, lấy biến ứng với biến, hợp với (Chu Dịch từng nói : "Cứng mềm mài nhau, bát quái vẫy động" tức là luôn vận động không ngơi, biến hóa không ngừng mới là đạo lý, và cũng chính vì vậy mới gọi là bát quái chưởng).

Bát quái chưởng
Về nguồn gốc sản sinh ra bát quái chưởng thì truyền thuyết cũng khác nhau. Từ xưa tới nay cũng chưa hề có một thứ ghi chép gì bằng chữ nghĩa tương đối có hệ thống và có thể tin được. Gần đây lại càng lắm thuyết rắc rối như đã thấy. Có thuyết cho là do đạo nhân Bích Vân, Thanh Vân một giải núi Nga Mi ở Tứ Xuyên truyền lại. Cũng có thuyết tiền thân của Bát Quái chưởng là "âm dương bát quái chưởng" từng lưu truyền một dải Giang Nam. Có người lại suy đoán từ "Lam di ngoại sử - Tỉnh biên ký" có ghi: "Gia Khánh Đinh Tỵ (năm 1797 đời vua Thanh Nhân Tôn tức ái Tân Giác La(họ) Ngưỡng, làm vua từ 1796 - 1821) có người ở Tế Ninh tỉnh Sơn Đông là Vương Tương dạy Mã Khắc Thiện quyền pháp" mà quyền đó là tiền thân của bát quái chưởng. Theo khảo chứng là đời nhà Thanh hoặc cùng đồng thời do Đổng Hải Xuyên ở Châu gia Vụ thành Văn An tỉnh Hà Bắc sáng tác ra. Hệ quyền này cực giống thuật đạo dẫn chạy quanh vòng tròn "chuyển thiên tôn" của Đạo Giáo với phương pháp công, phòng trong võ thuật dung hợp thành hình thức vận động cơ bản, chọn dùng "Dịch lý" để luận thuật về quy luật vận động của quyền thuật, hình thành nên lý luận cơ bản của quyền thuật này là: "Lấy động làm gốc, lấy biến làm phép". Khoảng năm 1866 Đổng Hải Xuyên ở phủ Túc vương tỉnh Bắc kinh truyền ra Bát quái chưởng thì môn này rất mau truyền ra khắp Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, đồng thời không ngừng truyền đi khắp mọi nơi. Thể hệ ký luận và kỹ thuật Bát quái chưởng cũng vì thế mà phát triển mau lẹ.

Đặc điểm vận động của bát quái chưởng là thân nhanh bước linh, tùy bước tùy biến, khi giáo đấu cùng đối thủ thân hình nhô, hụp, vặn, xoay mau lẹ đa biến. Quyền phổ ghi là: "Hình như rồng lượn, nhìn như vượn giữ, ngồi như hổ ngồi, chuyển như ưng liệng". Lấy trạm trang và bước đi là cơ bản công, lấy bước xoay chạy vòng tròn làm hình thức vận động cơ bản. Đường di chuyển của vết chận bước xoay chia ra chạy theo hình cá âm dương, chạy theo hình vẽ bát quái ( có hai kiểu vẽ bát quái là tiên thiên bát quái đồ của Phục Hy và hậu thiên bát quái của Chu Văn Vương), chạy theo cửu cung v.v... Thân mình yêu cầu vươn đầu, thẳng cổ, đứng hông hạ mông, lỏng vai xuôi khuỷu, giữ nguyên bụng, co háng, nâng bụng dưới. Yêu cầu bộ pháp lên xuống phải vững vàng, khép mở rõ ràng, thực hư rành rọt. Khi bước vòng tròng, chân trong tiến thảng chân ngoài khép vào trong, hai đàu gối ôn nhau không được mở hạ bộ. Thân pháp coi trọng vặn, xoay, chuyển, lật tròn vòng không ngắc ngứ. Về hình tay thì có long trảo chưởng (chưởng móng rồng), ngưu thiệt chưởng (chưởng lưỡi trâu) v.v... Thủ pháp chủ yếu thì có đẩy, nâng, kéo, dẫn, dời, ngăn, cắt, khép, bắt, tóm, móc, đánh, gói, đóng, né... mười sáu phép. Yêu cầu là có thể tiến lui, có thể hóa (giải), có thể sinh, kết hợp hư thực, biến hóa không cùng, lấy động chế tĩnh, né thẳng đánh chéo, lấy chính đuổi tà ... làm yếu quyết giao đấu. Mỗi chưởng phát ra đều phải lây hông làm trục (xoay), toàn thân là một thể, nội ngoại hợp nhau, ngoài trú trọng: tay, mắt, thân, bộ pháp, trong tu dưỡng: tâm, thần, ý, khí, lực.
Luyện tập bát quái chưởng chia ra làm ba bước công phu: Định giá tử (dàn giá chuyển chưởng), hoạt giá tử (sử dụng linh hoạt dàn giá) và biến (hóa) tử. Định giá tử là một công phu cơ bản yêu cầu một chiêu một thức cần phải thật quy củ, quen chậm chứ không quen nhanh, côt sao tư thế chính xác, trang bộ kiên cố, bước đi vững vàng, thiết thực, làm cho được "chín yêu cầu nhập môn" tức là:


Tạ (xệ, xệ hông).
Khấu (khép, hóp ngực lại).
Đế (nâng lên; nâng huyệt vĩ lư; nâng trong cốc đạo: Vĩ lư là huyệt nằm dưới thắt lưng, trên xương cùng, nơi tập trung nội lực; cốc đạo là đường tiêu hóa kể từ hậu môn trở lên).
Đỉnh (đẩy lên; đẩy đầu lên chỏm, đẩy lưỡi lên vòm họng, đẩy tay ra trước).
Khỏa (quấn tròn, quấn tay).
Tùng (thả lỏng; lỏng vai, trầm khí xuống).
Thùy (xuôi, xuôi khuỷu tay).
Xúc (co; co khớp háng, co trong bả vai).
Khởi toản lạc phan (lên dùi xuống lật); nghiêm cấm ưỡn ngực phưỡn bụng, nổi dận, thô lỗ vụng về được gọi là "ba bệnh lớn".
Hoạt giá tử chủ yếu luyện tập động tác phối hợp hợp điệu kiến các yếu lĩnh cơ bản trong khi chuyển chạy biến hóa vận dụng thành thạo. Biết giá tử yêu cầu nội, ngoại phải thống nhất, ý dẫn thân theo , biến đổi tự nhiên, theo ý vào sâu không bị hạn chế bởi tiết tấu thứ tự của bài bản, làm sao để nhẹ như lông ngỗng, biếnnhu điện chớp, vững như bàn thạch.
Nội dung cơ bản của Bát quái chưởng là Bát mẫu chưởng (tám chưởng mẹ) còn gọi là Lão Bát chưởng (Tám chưởng già) nhưng các nơi lưu truyền nội dung không giống nhau tức là lấy tám hình đại biểu là sư tử (sư), hiêu (lộc), rắn (xà), diều hâu (dao), rồng (long), phượng, khỉ (hầu), gấu (hùng), cũng dùng cả Song chàng chưởng (chưởng đâm cả hai tay), Dao thân chưởng (chưởng lắc thân), Xuyên chưởng (chưởng xuyên), Khiêu chưởng (chưởng kều) v.v... là nội dung cơ bản của tám chưởng. Tuy vậy mỗi chưởng kể trên đều biến hóa ra rất nhiều chưởng pháp, theo kiểu cứ một chưởng lại sinh ra tám chưởng thì tám lần tám sáu mươi tư chưởng. Bát quái chưởng có đơn luyện, đối luyện và tán đả dấu lôi đài. Căn cứ quyền phổ cũ ghi lại thì hệ quyền của Bát quái chưởng thường có 18 đường La Hán thủ, 72 ám cước (đòn đá ngầm), 72 tiệt thoái (chặt chân), nhưng hiện nay rất ít thấy truyền lại tập luyện. Hệ khí giới của bát quái chưởng có Tý Ngọ uyên ương việt (bbuas uyên ương Tý Ngọ), kê trảo âm dương nhuệ (vuốt chân gà âm dương), bánh xe gió lửa (phong hỏa luân), phán quan bút v.v... là các loại binh khí đôi ngắn, nhỏ; cả đến gậy thất tinh trong có đổ thủy ngân (cho nặng và sử dụng linh hoạt) cùng các khí giới lớn nặng như bát quái đao, bát quái thương, bát quái kiếm.

Bát quái chưởng không phải chỉ là môn võ thuật đánh nhau mà còn là môn võ luyện khỏe thân thể. Qua nghiên cứu thấy rõ thường xuyên luyên tập bát quái chưởng có thể nâng cao và cải thiện cơ năng của các hệ thống trong cơ thể, tăng cường sự trao đổi chất, cải thiện tố chất con người kiến sức lực con người càng thêm khỏe mạnh, sống lâu, đẹp đẽ.
Tập tin đính kèm
bqc.gif
bqc.gif (4.61 KiB) Đã xem 66928 lần
Hình đại diện của thành viên
thanhems
Super Administrator
Super Administrator
 
Bài viết: 272
Ngày tham gia: Thứ 3 09/12/03 18:56

Gửi bàigửi bởi Guru » Thứ 3 28/06/05 2:05

To Mr Thanhems!!@
Xin hỏi ở CLB của bạn có dạy môn này không???, hoặc là tại Hà Nội có nơi nào dạy Bát quái chưởng làm ơn chỉ dẫn

Guru !!!
Hình đại diện của thành viên
Guru
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 2 27/06/05 23:43

Gửi bàigửi bởi khiemton » Thứ 4 29/06/05 10:19

theo tôi được biết thì ỏ Việt Nam vẫn chưa có nơi nào dạy Bát quái chưởng; ngay cả tài liệu sách bão cũng rất hiếm. Huynh đài nào biết thì chia sẻ cho anh em với- Vô cùng cảm kích!
khiemton
Junior Member
Junior Member
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 4 29/06/05 10:11

Gửi bàigửi bởi Quan » Thứ 6 01/07/05 21:16

Theo ông Vương Hương Trai. ban đầu Bát quái chưởng chỉ gồm có 2 chưởng là Đơn hoán chưởng & Song hoán chưởng. Từ đó mà phát triển thành rất nhiều chi phái như ngày nay. Bát quái chưởng & TCQ có mối liên hệ rất chặt chẽ. Lý luận BQC rất phong phú, sâu sắc. Nó lấy học thuyết Bát quái làm căn bản, lấy nhân Thái cực làm cốt lõi. Bát quái rất chú trọng bộ pháp, thân pháp. Bộ pháp rất phong phú có: chuyển tròn, tam giác, tứ giác, cửu cung... Thân pháp có: thẳng, nghiêng, ngửa, gập... Trong luyện quyền, 2 chân không dừng bươc, 2 tay không ngừng biến đổi, chiêu pháp đa dạng, biến hoá, có uy lực, giàu tính thực dụng.
Bát quái chưởng cũng rất chú trọng đến luyện kình.
Ngoài ra còn có 72 ám cước.
Quan
Super Administrator
Super Administrator
 
Bài viết: 1148
Ngày tham gia: Chủ nhật 21/12/03 14:57

Gửi bàigửi bởi khiemton » Thứ 7 02/07/05 12:18

Nếu không phiền, bạn có thể nói rõ hơn được không.
khiemton
Junior Member
Junior Member
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 4 29/06/05 10:11

Gửi bàigửi bởi Quan » Chủ nhật 03/07/05 22:51

Bạn quan tâm đến vấn đề nào của Bát quái chưởng? Tôi có thể 'đọc sách giúp bạn'.
Nội dung Bát quái chưởng rất phong phú khó viết hết. VD: Bước đầu luyện chân bước, tiếp theo luyện gối bước, hông bước, tay bước, khuỷu bước, vai bước; chân bước như cày ruộng...
Kỹ pháp thì dùng lối đánh du kính, thoắt ẩn thoắt hiện, tránh mạnh đánh yếu...
Động tác thì bước đi thành cước, tay động thành đòn...
Quan
Super Administrator
Super Administrator
 
Bài viết: 1148
Ngày tham gia: Chủ nhật 21/12/03 14:57

Gửi bàigửi bởi khiemton » Thứ 2 04/07/05 11:13

Cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ.
Tôi sẽ hỏi từng phần nhé.
1/ Tôi muốn biết cách tập di chuyển của bát quái chưởng theo đồ hình.
Tôi hỏi thế không biết có phù hợp với nội dung sách của bạn không? hihihi, hay bạn post từng phần cuốn sách đó được không! lời nói đầu chẳng hạn. Thú thật là tôi muốn được nghiên cứu, luyện tập theo một cách trình tự, bài bản. Tôi đã tập Vịnh Xuân và tin răng mình có đủ khả năng lĩnh hội được phần nào cuốn sách của bạn.
Rất vui được làm quen với bạn.
khiemton
Junior Member
Junior Member
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 4 29/06/05 10:11

Gửi bàigửi bởi Quan » Thứ 3 05/07/05 22:29

Tất cả các hình đều có thể luyện BQC.
Tôi có vài cuốn BQC. Tôi đã đọc lại, thấy lời mở đầu chẳng có nội dung gì quan trọng cho việc tập luyện.
Quan
Super Administrator
Super Administrator
 
Bài viết: 1148
Ngày tham gia: Chủ nhật 21/12/03 14:57

Gửi bàigửi bởi khiemton » Thứ 4 06/07/05 13:06

Theo anh, khi bắt đầu luyện tập, tôi nên tập gì đàu tiên, và phải tập như thế nào?
khiemton
Junior Member
Junior Member
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 4 29/06/05 10:11

Gửi bàigửi bởi khiemton » Thứ 4 06/07/05 13:11

tôi đã tìm kiếm khắp nơi mà không thấy một cuốn sách, một tài liệu nào ( trên mạng) nói cụ thể về cách luyện tập BQC. Anh sẽ là người đầu tiên phổ biến rộng rãi môn võ này.
khiemton
Junior Member
Junior Member
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 4 29/06/05 10:11

Gửi bàigửi bởi tothy » Thứ 4 06/07/05 16:44

Tôi thấy đề tài nầy cũng lý thú lắm đó , vậy xin mời Quân phổ biến , Tôi đang chờ đợi đó .
Hình đại diện của thành viên
tothy
Senior Member
Senior Member
 
Bài viết: 604
Ngày tham gia: Thứ 6 30/01/04 16:51

Gửi bàigửi bởi Quan » Thứ 4 06/07/05 21:08

Trước 1975, tại SG đã xuất bản cuốn Bát quái chưởng - có lẽ dịch từ bản tiếng Hoa.
Trang web Bát quái chưởng bằng tiếng Anh, TQ thì có đấy.
Theo cá nhân tôi, Bát quái chưởng, Hình ý quyền & Thái cực quyền đều là Nọi gia quyên - chúng có đặc điểm là lý luận rất phong phú, sâu sắc. Muốn tập tốt cần hiểu tốt. Muốn hiểu tốt cần học, đọc, nghe, nghĩ... Cũng cần đọc các bài viết cảu những người có kinh nghiệm.
Hệ thống lý luận của Nội gia quyền là các bài viết về quyền lý, các yếu lĩnh luyện tập, chiến đấu...
Khi học 1 yếu lĩnh, cần tìm hiểu kỹ, sau đó thể nghiệm trong khi tập. Luyện tập là ứng dụng các yếu lĩnh vào thực tế vận động của cơ thể mình. Sau khi luyện lại soi lại yếu lĩnh. Yếu lĩnh & luyện tập là chìa khoá để luyện thành công.
Cái khó là:
- không phải học thuộc 1, 2 bài quyền - mà là ứng dụng đúng, đủ các yếu lĩnh đó vào bài quyền, hơn nữa, vào cuộc sống hằng ngày.
- các yếu lĩnh thường ngắn gọn, súc tích, đa nghĩa - cần nhiều thời gian & công sức mới 'ngộ' được.
- các yếu lĩnh thường lại trái ngược với thói quen của đa số.
- tài liệu đa số bằng tiếng TQ
Với tất cả những cái khó này, cần rất kiên trì cố gắng trong thời gian dài.
Vậy lời khuyên cho bạn là hãy tập trung tập tốt môn Vĩnh xuân.
Các nhân tôi không có tham vọng làm người đầu tiên truyền bá Bát quái chưởng.
Quan
Super Administrator
Super Administrator
 
Bài viết: 1148
Ngày tham gia: Chủ nhật 21/12/03 14:57

Gửi bàigửi bởi Quan » Thứ 5 07/07/05 7:59

Khi ông Vương Hương Trai đến Bắc kinh để nghiên cứu trao đổi võ thuật, trong 1 lần trả lời phỏng vấn, ông đã phê phán rất nhiều môn võ, nhưng ca ngợi Bát quái chưởng.
Có thuyết cho rằng thuật Bát quái do phong trào phản Minh phục Thanh, để chống quan binh truy bắt nên cần linh động di chuyển.
TQ có câu 'quyền luyện vạn lượt thần tự hiện'. Nếu thực sự muốn thì cứ luyện đủ vạn lượt, ắt sẽ thành.
Quan
Super Administrator
Super Administrator
 
Bài viết: 1148
Ngày tham gia: Chủ nhật 21/12/03 14:57

Gửi bàigửi bởi khiemton » Thứ 7 09/07/05 12:37

xin cam on
khiemton
Junior Member
Junior Member
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 4 29/06/05 10:11

Gửi bàigửi bởi tothy » Thứ 7 09/07/05 19:01

一.无极式
1- Vô cực thức
(Hình ảnh của Đại sư Tôn Lộc Đường_
Vô cực thức
Bắt đầu, mặt thẳng, thân đứng thẳng, 2 tay xuôi xuống, 2 chântạo thành 90 độ. Mũi chân không quay vào trong, 2 gót chân không xoay ra. 2 chân như đưng trên đất ’ không hư’. động tĩnh bất năng tự tri vậy. Tĩnh vi vô cực thể, động vi vô cực dụng. Như nói về tĩnh, thì hung trung không không đồng đồng. Ý hướng tư tưởng vô sở hữu, lưỡng mục đem thần định lại. Nội vô sở quan, ngoại vô sở thị vậy; Như tín kỳ động, tắc thuận kỳ thiên nhiên chi tính, du chuyển bất kỷ, cũng vô ý tường co duỗi, qua lại. Nhiên hung trung không không đồng đồng, vô ý hướng tư tưởng chi lý, nhưng phúc nội xác hữuđến hư vô chi căn., mà năng sinh vô cực chi khí vậy. Kỳ khí tựa không, hắc bạch bất biện, hình như nước xiết, thanh đục bất phân. Hình chưa định, là vô cực hình thức. Lý này tinh vi, nhưng tâm tưởng hội ngộ, thân thể lực hành đến cực tự năng tri kỳ nhiên.
Tập tin đính kèm
1.jpg
1.jpg (6.83 KiB) Đã xem 66696 lần
Hình đại diện của thành viên
tothy
Senior Member
Senior Member
 
Bài viết: 604
Ngày tham gia: Thứ 6 30/01/04 16:51

Gửi bàigửi bởi tothy » Thứ 7 09/07/05 19:13

二.太极式
Thái cực thức
Khởi điểm, đem eo chìm xuống. Thân hướng bên trái chuyển 45 độ, mũi chân phải hơi nhấc lên, lấy gót chân làm trụ, tuỳ theo thân mà quay sang trái. Bước chân phải về phía trước, hạ xuống 2 chân thành đường chéo, 2 chân quay vào no tròn, không được cong cứng, 2 gót xoay ra, 2 chân như kỵ mã thức, cùng có ý tăng kình, khong được lộ hình thức cong ra ngoài. Hình thức 2 chân khi chưa chuyển, hông và gối cùng gốc tương tế; khi di chuyển, đầu hông quay tới đường tròn trung gian ngón tay trước làm chuẩn. Hình thức chân phải, gối với gốc hậu căn thượng hạ như 1 đường tương tế, rồi đem tay phải thuận theo gốc chân phải tạo thành hình góc nhọn, tay duỗi thẳng như vẽ nửa đường tròn, đưa lên đến khi hổ khẩu ngang mắt thì dừng. 2 vai cần lỏng mở, 2 chỏ cần có kình xoay vào, xoay đến khi mũi chỏ chiếu xuống. Ngón tay mở ra, không được lõm, 2 cổ tay đều cần vặn hết sức ra ngoài
Tập tin đính kèm
2.jpg
2.jpg (21.23 KiB) Đã xem 66687 lần
Hình đại diện của thành viên
tothy
Senior Member
Senior Member
 
Bài viết: 604
Ngày tham gia: Thứ 6 30/01/04 16:51

Gửi bàigửi bởi tothy » Thứ 7 09/07/05 19:25

三.两仪式:单换掌
Lưỡng nghi thức: Đơn hoán chưởng
Tập tin đính kèm
3-1.jpg
3-1.jpg (21.14 KiB) Đã xem 66649 lần
Hình đại diện của thành viên
tothy
Senior Member
Senior Member
 
Bài viết: 604
Ngày tham gia: Thứ 6 30/01/04 16:51

Gửi bàigửi bởi tothy » Thứ 7 09/07/05 19:25

4
Tập tin đính kèm
4(3-2).jpg
4(3-2).jpg (18.3 KiB) Đã xem 66569 lần
Hình đại diện của thành viên
tothy
Senior Member
Senior Member
 
Bài viết: 604
Ngày tham gia: Thứ 6 30/01/04 16:51

Gửi bàigửi bởi tothy » Thứ 7 09/07/05 19:26

5
Tập tin đính kèm
5(3-3).jpg
5(3-3).jpg (21.91 KiB) Đã xem 66513 lần
Hình đại diện của thành viên
tothy
Senior Member
Senior Member
 
Bài viết: 604
Ngày tham gia: Thứ 6 30/01/04 16:51

Gửi bàigửi bởi tothy » Thứ 7 09/07/05 19:26

6
Tập tin đính kèm
6(3-4).jpg
6(3-4).jpg (19.8 KiB) Đã xem 66473 lần
Hình đại diện của thành viên
tothy
Senior Member
Senior Member
 
Bài viết: 604
Ngày tham gia: Thứ 6 30/01/04 16:51

Trang kế tiếp

Quay về Bát Quái Chưởng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron