Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Giúp đỡ mình về bộ pháp

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 03/10/04 16:44
gửi bởi seta
TextBlackKhi đang đứng tả cung bộ thì muốn quay lại đằng sau thí phải làm như thế nào?Các bạn có thể chỉ cho mình tất cả các thế tấn khi di chuyển không?