Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Thaì Cu+.c Tru+o+`ng Quye`n

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 19/08/06 23:23
gửi bởi DaiHongChung
Anh Tru+o+`ng Hie^.u va`anh TOthy o+i

Vie`t TCTQ cho anh em ta^.p cho+i , buo`n qua`

đu+o+.c thu+`c naò hay thu+`c a^y`

Chaò

Dai Hong Chung